Љубичевски вишебој
Галопска трка
Касачка трка
Прескакање препона
Даљинско јахање (endurance)
Волтижовање деце
Град Пожаревац
Туристичка организација Града Пожаревца
Туристичка организација Србије